דיני מדגמים בישראל - שאלות ותשובות

 

מהו מדגם?

 
מדגם הינו "מגזר" בדיני הקניין הרוחני המעניק הגנה לאלמנטים ויזואליים במוצרים תעשייתיים בעלי עיצוב חדשני. דיני המדגמים בישראל מוסדרים בפקודת הפטנטים והמדגמים, בה מוגדר מדגם כ"קוי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית". 

מהן הדרישות לרישום מדגם? 

הדרישה המהותית העיקרית בבחינת מדגם היא האם הוא חדש. בשונה מבחינת פטנט, בוחנים את אלמנט החידוש ברמה המקומית בלבד, דהיינו רק פרסום קודם בישראל יפגע בחידוש. אולם, פרסום באינטרנט, לרבות באתר אינטרנט זר, ישלול חידוש. כמו כן, על המדגם להיות לא פונקציונלי.
 

איזו הגנה מקנה המדגם הרשום? 
 
מדגם רשום מקנה זכות שלילית למנוע מאחרים להשתמש במדגם או בחיקויים שלו לגבי הסוגים בהם נרשם. ההגנה הינה הגנה טריטוריאלית למשך חמש שנים, הניתנות להארכה לחמש שנים נוספות. 

מתי כדאי לרשום מדגם? 
 
כאשר מתכננים מוצר בעל עיצוב ייחודי וצופים לו הצלחה מסחרית, יש לשקול לרשום מדגם בגינו בשלב מוקדם של תהליך התכנון. חשוב לזכור כי לאחר השקת המוצר כבר לא ניתן יהיה לרשום מדגם מכיוון שהוא לא יעמוד בדרישת החידוש. 

איך ניתן לאכוף זכויות במדגם? 

כאשר צד ג' פועל באופן המהווה הפרת מדגם לכאורה, ניתן לפתוח נגדו בתביעה אזרחית בבית המשפט. הליכים אלו מתנהלים בדרך כלל בבית המשפט המחוזי. כמו בעניני קניין רוחני אחרים, גם במקרה זה בדרך כלל מומלץ להגיש ביחד עם התביעה בקשה לסעדים זמניים על מנת לנסות ולשים קץ למעשי ההפרה באופן מיידי.