רישום סימני מסחר ומדגמים

אנו מציעים את מכלול השירותים בתחום רישום זכויות הקניין הרוחני, לרבות חיפושים לצורך "clearance", הגשת בקשות וטיפול בתהליך הרישום כולו. תודות ליכולותינו הגבוהות בטיפול בסכסוכים, אנו מעניקים יעוץ אסטרטגי יחודי גם בשלב הרישום. כפי שנכתב עלינו, "בעידן של פרוטוקול מדריד, כאשר הליכי רישום הופכים למורכבים יותר, חברות זקוקות לניתוח הסיכונים המפורט שמשרד מצויין זה יודע לספק" (WTR 1000, 2015). בנוסף, במהלך תהליך הרישום אנו מעניקים טיפול אישי, מהירות תגובה ונסיון שלא ניתן למצוא באף משרד אחר. ואמנם, כמה מבעלי המותגים הגדולים בעולם הפקידו בידינו את פורטפוליו סימני המסחר שלהם בישראל. כמו כן, חברות זרות רבות פונות אלינו לטפל בהשגות שהועלו לבקשות הבינלאומיות שלהם בישראל, ונהנות מהתעריפים הגמישים שלנו בענין זה.

ללקוחותינו הישראליים אנו מטפלים ברישום סימני מסחר ומדגמים ברחבי העולם, באמצעות שיתוף פעולה עם עמיתים זרים ועל ידי הגשת בקשות בינלאומיות לרישום סימן מסחר באמצעות פרוטוקול מדריד.