הקהילה

משרד פיירניק עריכת פטנטים הינו המשרד היחיד שנמצא כולו בבאר שבע. אנו גאים בכך שאנו נותנים שירותים לחברות גדולות רבות שמפעליהן מצויים בדרום הארץ, ולאוניברסיטת בן גוריון המצוייה בבאר שבע.