פטנטים

תחום עריכת הפטנטים בקבוצה מטופל על ידי פיירניק עריכת פטנטים, כמפורט באתר זה. עדין-ליס מובילים את שירותי ליטיגציית הפטנטים של המשרד. בנוסף, עדין-ליס עוסקים בבדיקות נאותות (Due Diligence), חוות דעת ויעוץ בקשר לפטנטים. בנוסף, אנו אף מייעצים ללקוחות בענינים הקשורים לבעלות בפטנטים ואמצאות שירות.