חוות דעת ויעוץ בפטנטים

כחלק ממכלול השירותים בתחום הפטנטים, אנו נותנים חוות דעת בקשר לפטנטים. בין השר, אנו נותנים חוות דעת בקשר לחופש פעולה, תוקף פטנט, ועוד. הצוות שלנו כולל עורכי פטנטים מנוסים במתן חוות דעת מעין אלה, והינו בעל ניסיון רב שנים בתחום מורכב זה.

ניסיוננו הרב בכתיבת ורישום פטנטים ובתמיכה בליטיגציית פטנטים מסייע לנו גם במתן חוות דעת בפרספקטיבה רחבה.