רישום פטנטים

משרד פיירניק עריכת פטנטים מוביל את תחום רישום הפטנטים בקבוצה. אנו מעניקים שירותי עריכת פטנטים בכל תחומי הטכנולוגיה והמדעים. אנו מעניקים את מכלול השירותים בתחום הפטנטים: כתיבת בקשות פטנט ועריכתן על ידי עורכי פטנטים מנוסים, חוות דעת בקשר לפטנטים (לרבות חופש פעולה, תוקף פטנט, בדיקות נאותות (Due Diligence) בקשר לפטנטים, וכו'), טיפול בבחינת בקשות פטנט וניהול פורטפוליו פטנטים בישראל וברחבי העולם (באמצעות עמיתים זרים הנבחרים בקפידה), ועוד.

צוות עורכי הפטנטים והצוות המסייע של פרליגלים הינו מנוסה מאד. את הצוות מוביל משה פיירניק. משה הינו אחד מעורכי הפטנטים הבכירים בישראל בתחום הכימיה, וזוכה להכרה נרחבת בגין ה"שילוב הייחודי של כישורים" וה"הבנה המדעית המעמיקה" שלו (IAM Patent 1000, 2014).